Figurbilaga 1. Invandringen, utvandringen och nettoinvandringen 1971–2010

Figurbilaga 1. Invandringen, utvandringen och nettoinvandringen 1971–2010

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari (09) 1734 3401, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 29.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Flyttningsrörelsen [e-publikation].
ISSN=1797-6774. 2010, Figurbilaga 1. Invandringen, utvandringen och nettoinvandringen 1971–2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/muutl/2010/muutl_2010_2011-04-29_kuv_001_sv.html