Finlands officiella statistik

Flyttningsrörelsen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Huvudstadsregionen förlorade av sin befolkning till övriga Finland år 2020
12.5.2021
Enligt Statistikcentralen var den sammanlagda totala nettoflyttningen för kommunerna i huvudstadsregionen 6 752, dvs. under hälften av föregående års nivå. Den totala nettoflyttningen innehåller inflyttningsöverskottet från övriga Finland och utlandet. I inrikes omflyttningen blev det en flyttningsförlust för huvudstadsregionen och i Esbo var inflyttningsunderskottet rentav historiskt stort.

Beskrivning: Statistiken över flyttningsrörelsen beskriver personers flyttningar. I statistiken särskiljs flyttning över Finlands territorialgränser, dvs. migration, samt inrikes omflyttning, som i sin tur indelas i flyttning mellan kommuner och inom kommuner.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkning, befolkningsförändringar, befolkningstillväxt, emigration, flyttningsrörelse, inrikes omflyttning, invandring, omflyttning inom kommunen, omflyttning mellan kommuner, utvandring.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: I statistiken över flyttningsrörelsen 2017 har uppgifterna om flyttning inom kommunen korrigerats 25.10.2019
26.11.2019
Uppgifterna om flyttning inom kommunen för statistikåret 2017 har korrigerats.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Flyttningsrörelsen [e-publikation].
ISSN=1797-6774. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/muutl/index_sv.html