Finlands officiella statistik

Skogsindustrins utrikeshandel

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Skogsindustrins utrikeshandel
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: Den månatliga statistiken beskriver utrikeshandeln av virke och skogsindustriprodukter mellan Finland och andra länder. Statistiken baserar sig på skogssektorns varuklassificeringar och måttenheter. I statistiken publiceras förhandsinformation om utrikeshandelns mängder, värden och enhetsvärden. Naturresursinstitutet sammanställer statistiken utgående från Tullstyrelsens material.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: utrikeshandel, export, import, skogsindustrin, virke, råvirke, skogsindustriprodukter.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skogsindustrins utrikeshandel [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 20.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mteouk/index_sv.html