Beskrivning

Den månatliga statistiken beskriver utrikeshandeln av virke och skogsindustriprodukter mellan Finland och andra länder. Statistiken baserar sig på skogssektorns varuklassificeringar och måttenheter. I statistiken publiceras förhandsinformation om utrikeshandelns mängder, värden och enhetsvärden. Naturresursinstitutet sammanställer statistiken utgående från Tullstyrelsens material.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skogsindustrins utrikeshandel [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 21.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mteouk/meta_sv.html