Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Första registreringar av motorfordon 2021, oktober

Publicerad: 7.5.2020

I april 2020 minskade första registreringarna av nya personbil med 38,6 procent

I april 2020 registrerades 13 043 nya fordon, av vilka 7 244 var bilar. Första registreringarna minskade med 26,3 procent från motsvarande månad året innan. I april registrerades 5 981 nya personbilar, vilket är 38,6 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 17,2 procent. Uppgifterna grundar sig på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-april 2020 registrerades 58 243 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 10,1 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 34 252, vilket var 11,8 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-april var Toyota, Skoda och Volkswagen.


Källa: Statistik över första registreringar 2020, Statistikcentralen,Traficom

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 7.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. april 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2020/04/merek_2020_04_2020-05-07_tie_001_sv.html