Finlands officiella statistik

Första registreringar av motorfordon

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
I maj 2021 registrerades 9 964 nya personbilar
4.6.2021
I maj 2021 registrerades 19 046 nya fordon, av vilka 11 462 var bilar. Första registreringarna ökade med 45,2 procent från motsvarande månad året innan. I maj registrerades 9 964 nya personbilar, vilket är 94,9 procent mer än i fjol, men jämfört med maj 2019 minskade registreringarna 8,5 procent. Av personbilarna var 9,7 procent eldrivna bilar och 21,7 procent laddbara hybrider. Totalt registrerades 3 121 av dem, vilket är nästan fyra gånger mer än förrä året. Uppgifterna grundar sig på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Beskrivning: Statistikcentralens statistik över motorfordon bygger på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister, som innehåller uppgifter om alla registreringspliktiga trafikfordon i fasta Finland. Uppgifterna om första registreringar sänds varje månad till Statistikcentralen. Ålands Fordonsmyndigheten skickar årligen statistik till Statistikcentralen över Ålands första registreringar och uppgifterna läggs till de långa förstaregistreringsserierna. Fordonen i försvarsmaktens register ingår inte i Statistikcentralens fordonsstatistik.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bilar, bussar, fordon, fordonsregister, lastbilar, motorcyklar, motorfordon.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/index_sv.html