Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Första registreringar av motorfordon 2019, november

Första registreringar av motorfordon 2014, april

2014
april
Offentliggöranden