Publicerad: 3.4.2009

I Finland användes 11 miljarder euro inom turismen år 2007

Enligt Statistikcentralen användes i Finland totalt 11 miljarder euro inom turismen år 2007. Utländska turisters andel av totalkonsumtionen inom turismen var 29 procent.

Den största posten när det gäller efterfrågan inom turismen utgörs av persontrafiktjänsterna. Dessa tjänster användes för 3,4 miljarder euro. Restaurangtjänster användes för 1,7 miljarder euro och hotelltjänster för drygt 1,5 miljarder euro. Bränslen och inköp inom handeln hörde också till turisternas viktigaste utgiftsposter.

Finländska fritidsresenärers andel av totalkonsumtionen inom turismen i Finland utgjorde 50 procent, resekostnaderna som arbetsgivaren betalar 18 procent och användningen av egna stugor 3 procent. De utländska turisternas andel av turismkonsumtionen var 29 procent och motsvarade därmed uppskattningsvis 3,1 miljarder euro.

Den totala konsumtionen inom turismen per produkt i Finland år 2007, totalt 10958 miljoner euro

Den totala konsumtionen inom turismen per produkt i Finland år 2007, totalt 10958 miljoner euro

Uppgifterna i turismräkenskaperna för åren 2006 och 2007 baserar sig på de preliminära uppgifterna i nationalräkenskaperna som publicerades i januari 2009. Uppgifterna för åren 1995–2005 följer nationalräkenskapernas tillgångs- och användningstabeller som publicerats tidigare. Som bäst revideras nationalräkenskapernas tidsserier och därför har inte tillgångs- och användningstabellen gällande år 2006 publicerats som normalt. Turismräkenskapernas uppgifter för åren 2006–2007 är helt jämförbara med uppgifterna i nationalräkenskaperna. Revideringen av nationalräkenskapernas tidsserier år 2010 inverkar också på turismräkenskapernas tidsserie.

De centrala uppgifterna i turismräkenskaperna har publicerats i form av databastabeller på turismräkenskapernas webbsida där de är tillgängliga i önskad format.


Källa: Turismräkenskaper 2007, april 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Pirinen (09) 1734 3365,

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (180,8 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 3.4.2009

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Turismräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1492. 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matp/2007/matp_2007_2009-04-03_tie_001_sv.html