Turismräkenskaper

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
I Finland användes 11 miljarder euro inom turismen år 2007
3.4.2009
Enligt Statistikcentralen användes i Finland totalt 11 miljarder euro inom turismen år 2007. Utländska turisters andel av totalkonsumtionen inom turismen var 29 procent.

Beskrivning: Satellitkontot för turism (Tourism Satellite Account, TSA) är ett statistiksystem där resandets ekonomiska betydelse och verkningar beskrivs mångsidigt och täckande. Systemet har utvecklats i samband med ett omfattande internationellt samarbete och som ett resultat av det antog FN, WTO (World Tourism Organization), OECD och EU år 2000 en rekommendation om satellitkonton för turism. Om satellitkontot för turism används också namnet redovisning av resandet.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: konsumtion, konsumtionsutgifter, nationalräkenskaper, penninghantering, turism, turismräkenskaper.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Turismräkenskaper publiceras på Visit Finlands webbsidor
23.5.2018
De senaste rapporterna över turismräkenskaper publiceras på Visit Finlands webbsidor (sammandrag på svenska).

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Turismräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1492. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matp/index_sv.html