Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-december 2021

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 137 62 700 39,0 2,4 52,02
Fasta Finland 1 102 61 739 39,1 2,1 52,01
Nyland 154 17 495 36,8 0,0 57,48
Egentliga Finland 86 3 870 43,0 3,2 55,94
Satakunta 40 1 356 40,5 6,0 56,55
Egentliga Tavastland 27 1 467 30,3 3,3 47,92
Birkaland 69 4 251 46,2 6,7 54,22
Päijänne-Tavastland 35 1 934 33,3 2,3 46,92
Kymmenedalen 25 1 029 36,8 0,2 56,85
Södra Karelen 32 1 848 40,3 1,9 48,09
Södra Savolax 67 1 941 42,4 4,3 49,16
Norra Savolax 48 2 507 41,9 5,5 52,43
Norra Karelen 52 1 377 46,1 5,8 53,93
Mellersta Finland 48 3 038 39,4 3,0 46,32
Södra Österbotten 47 1 839 40,6 5,7 38,31
Österbotten 28 1 468 38,2 8,4 51,74
Mellersta Österbotten 17 537 35,3 3,1 53,02
Norra Österbotten 108 5 024 42,7 3,1 45,42
Kajanaland 36 2 064 51,3 3,7 44,44
Lappland 184 8 695 33,0 -1,7 54,50
Åland 35 961 34,3 13,9 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.1.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2021, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-december 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/12/matk_2021_12_2022-01-27_tau_002_sv.html