Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, juli 2021

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 3 335 586 29,6 3 150 027 29,5 185 559 30,8
Fasta Finland 3 252 340 29,5 3 083 842 29,8 168 498 24,2
Nyland 566 619 65,2 490 690 64,7 75 929 68,6
Egentliga Finland 271 880 35,5 263 222 36,1 8 658 18,7
Satakunta 95 931 16,0 93 833 17,1 2 098 -18,1
Egentliga Tavastland 60 875 43,8 59 915 44,0 960 30,3
Birkaland 270 219 32,5 262 331 33,6 7 888 3,4
Päijänne-Tavastland 82 367 53,4 78 769 52,4 3 598 78,6
Kymmenedalen 65 057 31,8 62 664 34,3 2 393 -11,5
Södra Karelen 115 749 7,3 112 769 5,8 2 980 123,7
Södra Savolax 169 928 18,6 159 820 15,3 10 108 118,7
Norra Savolax 148 640 18,2 142 423 16,2 6 217 96,9
Norra Karelen 98 724 0,3 95 917 0,1 2 807 7,1
Mellersta Finland 167 702 32,9 163 801 32,6 3 901 44,3
Södra Österbotten 214 087 21,1 210 860 20,3 3 227 116,6
Österbotten 100 385 43,7 93 822 44,3 6 563 35,7
Mellersta Österbotten 31 642 39,1 31 255 41,5 387 -40,6
Norra Österbotten 363 868 20,8 352 523 27,1 11 345 -52,5
Kajanaland 139 202 3,7 136 428 3,5 2 774 12,4
Lappland 289 465 26,2 272 800 30,2 16 665 -16,3
Åland . . . . . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2021, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, juli 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/07/matk_2021_07_2021-08-26_tau_003_sv.html