Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, september 2020

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 623 51 592 37,1 -22,6 92,88 34,47
Fasta Finland 607 50 755 37,3 -22,6 92,88 34,69
Nyland 112 14 140 28,1 -49,0 93,20 26,18
    Esbo 12 1 277 37,6 -33,1 60,83 22,87
    Helsingfors 52 8 703 25,1 -57,6 96,20 24,16
    Vanda 11 2 055 29,5 -48,9 97,84 28,86
Egentliga Finland 40 2 927 44,8 -22,9 90,28 40,46
    Åbo 20 1 996 45,9 -31,9 89,59 41,12
Satakunta 24 1 141 38,3 -8,3 95,62 36,64
    Björneborg 7 581 46,4 -0,5 95,76 44,39
Egentliga Tavastland 17 1 443 29,3 -15,4 85,43 25,06
    Tavastehus 7 707 33,4 -17,1 93,16 31,12
Birkaland 44 4 117 37,0 -27,2 95,24 35,27
    Tammerfors 27 3 168 39,1 -30,7 97,29 38,08
Päijänne-Tavastland 13 1 451 34,5 -15,3 75,81 26,12
    Lahtis 7 874 38,9 -17,9 80,85 31,42
Kymmenedalen 15 803 44,9 -1,4 102,61 46,10
    Kouvola 7 345 49,7 2,7 97,15 48,30
Södra Karelen 14 1 434 51,0 0,8 89,58 45,64
    Villmanstrand 6 846 53,2 0,5 92,20 49,06
Södra Savolax 26 1 336 40,8 -8,7 96,63 39,41
    S:t Michel 8 481 34,7 -12,4 83,84 29,06
Norra Savolax 28 2 320 43,8 -8,7 92,31 40,44
    Kuopio 14 1 378 46,3 -11,1 99,53 46,13
Norra Karelen 20 1 173 46,4 -13,9 100,93 46,88
    Joensuu 7 632 45,3 -27,9 96,75 43,78
Mellersta Finland 24 2 703 38,0 -12,4 90,11 34,22
    Jyväskylä 13 1 491 44,6 -15,4 97,29 43,40
Södra Österbotten 24 1 670 40,3 -11,2 85,74 34,60
    Seinäjoki 6 674 42,8 -11,6 98,06 41,99
Österbotten 24 1 448 28,9 -19,4 94,98 27,44
    Vasa 10 996 24,8 -27,8 99,05 24,54
Mellersta Österbotten 10 501 45,5 -3,6 85,74 38,99
    Karleby 5 372 50,1 -10,0 96,03 48,09
Norra Österbotten 55 3 727 52,1 -8,2 91,23 47,53
    Kuusamo 14 897 48,3 0,7 89,39 43,17
    Uleåborg 10 1 509 59,8 -15,8 98,80 59,07
Kajanaland 20 1 841 51,1 -2,4 82,72 42,30
    Kajana 6 414 47,8 -3,1 81,94 39,15
    Sotkamo 6 1 155 58,9 0,9 82,60 48,67
Lappland 97 6 580 35,7 -3,8 102,83 36,72
    Rovaniemi 15 1 288 32,6 -8,6 105,09 34,27
Åland 16 837 21,9 -19,6 . .
    Mariehamn 7 500 32,6 -22,2 . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, , liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2020, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, september 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/09/matk_2020_09_2020-10-28_tau_005_sv.html