Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-mars 2020

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 3 760 370 -12,7 2 407 853 -11,9 1 352 517 -13,9
Fasta Finland 3 745 318 -12,6 2 399 708 -11,9 1 345 610 -13,9
Nyland 1 058 372 -16,0 615 655 -14,1 442 717 -18,6
    Helsingfors 693 240 -15,7 359 841 -12,4 333 399 -18,9
Egentliga Finland 169 195 -11,5 142 680 -10,1 26 515 -18,1
    Åbo 121 331 -17,0 102 423 -14,2 18 908 -29,5
Satakunta 42 004 -18,2 35 074 -18,6 6 930 -16,1
Egentliga Tavastland 53 891 -24,0 50 186 -22,1 3 705 -42,7
Birkaland 250 300 -11,7 215 082 -11,6 35 218 -12,8
    Tammerfors 216 921 -5,2 185 091 -3,5 31 830 -13,9
Päijänne-Tavastland 87 697 -23,8 71 118 -20,3 16 579 -35,7
Kymmenedalen 31 123 -16,3 23 425 -15,4 7 698 -18,9
Södra Karelen 108 220 -13,4 66 997 -15,5 41 223 -9,7
Södra Savolax 62 779 -17,9 53 644 -17,9 9 135 -18,0
Norra Savolax 150 038 -15,5 131 843 -15,2 18 195 -18,1
Norra Karelen 67 837 -12,9 56 919 -13,6 10 918 -8,9
Mellersta Finland 191 816 -15,6 157 844 -17,1 33 972 -8,0
Södra Österbotten 86 179 -5,8 81 884 -6,0 4 295 -2,4
Österbotten 53 782 -14,6 43 513 -13,5 10 269 -19,2
Mellersta Österbotten 18 648 -9,4 17 015 -7,1 1 633 -28,0
Norra Österbotten 294 103 -6,8 221 650 -8,1 72 453 -2,3
Kajanaland 228 653 -4,9 206 263 -0,6 22 390 -32,2
Lappland 790 681 -8,3 208 916 -5,2 581 765 -9,3
Åland . . . . . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 09.04.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2020, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-mars 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/03/matk_2020_03_2020-04-09_tau_008_sv.html