Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-mars 2020

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 090 62 959 44,6 -6,6 63,24
Fasta Finland 1 067 62 106 45,0 -6,7 63,28
Nyland 163 17 541 50,7 -8,6 68,91
Egentliga Finland 63 3 292 40,5 -4,5 59,24
Satakunta 39 1 380 27,3 -6,3 66,81
Egentliga Tavastland 26 1 477 26,7 -6,7 54,07
Birkaland 66 4 569 43,8 -6,4 61,38
Päijänne-Tavastland 32 1 896 33,2 -11,2 55,15
Kymmenedalen 27 976 28,8 -3,7 68,28
Södra Karelen 31 1 808 37,9 -5,8 47,91
Södra Savolax 72 1 928 29,9 -4,8 53,41
Norra Savolax 44 2 497 40,8 -9,8 56,01
Norra Karelen 45 1 420 38,3 -6,3 61,00
Mellersta Finland 47 3 056 40,4 -7,5 53,07
Södra Österbotten 43 1 792 34,4 -2,4 51,96
Österbotten 26 1 463 31,6 -7,3 67,68
Mellersta Österbotten 15 546 31,9 -2,3 71,49
Norra Österbotten 101 4 650 45,6 -5,0 49,28
Kajanaland 35 2 031 52,8 -0,2 45,72
Lappland 191 9 784 56,3 -7,4 74,18
Åland . . . . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 09.04.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2020, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-mars 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/03/matk_2020_03_2020-04-09_tau_002_sv.html