Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, februari 2020

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 560 296 7,8 1 039 584 11,3 520 712 1,5
Fasta Finland 1 554 559 7,9 1 036 670 11,4 517 889 1,4
Nyland 425 038 4,0 261 313 8,2 163 725 -2,0
    Esbo 26 489 8,0 17 203 6,1 9 286 11,7
    Helsingfors 278 226 4,8 152 668 10,4 125 558 -1,3
    Vanda 79 925 1,1 57 046 7,6 22 879 -12,2
Egentliga Finland 70 861 11,0 60 093 13,4 10 768 -0,9
    Åbo 51 223 5,7 44 077 10,9 7 146 -18,1
Satakunta 16 999 1,5 14 128 -1,5 2 871 19,2
    Björneborg 10 653 5,5 8 900 0,9 1 753 36,8
Egentliga Tavastland 23 418 14,2 21 845 17,3 1 573 -16,3
    Tavastehus 14 402 16,9 13 362 18,8 1 040 -3,2
Birkaland 107 103 9,5 93 096 8,6 14 007 15,7
    Tammerfors 91 657 20,8 78 472 21,7 13 185 15,7
Päijänne-Tavastland 36 636 -2,4 30 399 -0,2 6 237 -11,8
    Lahtis 20 129 -12,7 15 444 -10,4 4 685 -19,5
Kymmenedalen 11 776 -0,4 9 347 -1,3 2 429 3,4
    Kouvola 5 420 -19,8 4 782 -21,9 638 0,5
Södra Karelen 46 131 12,4 33 465 4,6 12 666 40,2
    Villmanstrand 28 284 10,6 23 096 7,4 5 188 27,7
Södra Savolax 26 647 5,8 23 753 6,5 2 894 0,4
    S:t Michel 9 877 -3,1 8 897 5,4 980 -44,2
Norra Savolax 66 302 3,3 60 550 4,0 5 752 -3,8
    Kuopio 47 558 6,0 44 369 7,4 3 189 -9,8
Norra Karelen 29 519 12,7 26 984 15,7 2 535 -11,7
    Joensuu 15 881 18,8 14 116 21,3 1 765 1,8
Mellersta Finland 89 799 4,8 75 660 5,7 14 139 0,3
    Jyväskylä 40 134 23,0 35 820 27,0 4 314 -2,5
Södra Österbotten 37 868 23,8 36 144 24,3 1 724 14,6
    Seinäjoki 12 687 14,5 11 994 16,7 693 -13,3
Österbotten 22 239 11,5 17 732 10,9 4 507 14,2
    Vasa 17 869 12,0 14 475 12,5 3 394 10,1
Mellersta Österbotten 7 689 12,1 7 049 18,0 640 -28,0
    Karleby 6 041 -2,6 5 431 -3,2 610 3,9
Norra Österbotten 126 331 16,6 96 632 13,9 29 699 26,1
    Kuusamo 52 632 32,9 35 610 31,4 17 022 36,3
    Uleåborg 45 789 -1,3 39 456 -1,2 6 333 -2,0
Kajanaland 93 546 12,0 89 684 17,8 3 862 -48,2
    Kajana 9 252 2,1 8 912 8,5 340 -60,1
    Sotkamo 80 772 12,3 78 458 17,5 2 314 -55,2
Lappland 316 657 8,1 78 796 35,0 237 861 1,4
    Rovaniemi 85 531 5,4 16 640 17,4 68 891 2,8
Åland 5 737 7,1 2 914 1,2 2 823 13,8
    Mariehamn 5 415 8,5 2 856 0,9 2 559 18,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.03.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2020, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, februari 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/02/matk_2020_02_2020-03-26_tau_007_sv.html