Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-december 2018

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 17 722 475 1,4 12 012 747 1,5 5 709 728 1,0
Fasta Finland 17 505 938 1,4 11 904 262 1,5 5 601 676 1,1
Nyland 5 876 283 0,6 3 061 038 0,5 2 815 245 0,7
    Esbo 392 008 3,5 236 363 11,2 155 645 -6,5
    Helsingfors 3 906 304 -0,8 1 746 742 -2,7 2 159 562 0,9
    Vanda 971 062 2,5 593 550 1,7 377 512 3,8
Egentliga Finland 968 564 -2,2 784 639 -0,9 183 925 -7,4
    Åbo 719 431 -0,6 574 733 -0,1 144 698 -2,2
Satakunta 299 998 -0,2 250 234 6,4 49 764 -24,0
    Björneborg 175 080 0,4 151 797 5,7 23 283 -24,6
Egentliga Tavastland 323 432 -1,4 290 827 0,7 32 605 -16,4
    Tavastehus 177 548 -3,7 159 383 -1,5 18 165 -19,8
Birkaland 1 317 228 0,0 1 095 888 -2,0 221 340 11,5
    Tammerfors 1 070 219 1,6 865 793 -0,8 204 426 13,3
Päijänne-Tavastland 519 446 11,6 439 602 19,0 79 844 -16,8
    Lahtis 271 699 1,4 213 649 4,2 58 050 -7,5
Kymmenedalen 195 260 -2,8 152 041 -4,0 43 219 1,4
    Kouvola 99 652 -3,3 86 400 -0,8 13 252 -17,1
Södra Karelen 560 746 0,5 386 922 3,1 173 824 -4,9
    Villmanstrand 360 200 -0,4 274 686 0,2 85 514 -2,5
Södra Savolax 405 793 -7,3 346 172 -5,8 59 621 -15,2
    S:t Michel 143 271 -11,9 120 574 -10,9 22 697 -16,8
Norra Savolax 700 021 -1,3 626 902 -2,7 73 119 12,4
    Kuopio 450 502 -2,5 407 029 -3,8 43 473 11,9
Norra Karelen 350 097 3,7 303 449 3,0 46 648 8,4
    Joensuu 180 874 0,2 153 211 1,1 27 663 -4,9
Mellersta Finland 930 249 4,0 800 412 5,5 129 837 -4,4
    Jyväskylä 444 111 1,1 373 847 3,2 70 264 -9,0
Södra Österbotten 514 660 5,9 489 928 6,6 24 732 -6,3
    Seinäjoki 173 896 5,3 161 797 6,3 12 099 -6,3
Österbotten 323 423 -2,1 246 207 -2,8 77 216 0,2
    Vasa 249 032 0,4 187 446 -1,2 61 586 5,3
Mellersta Österbotten 106 314 -1,8 96 546 -2,5 9 768 5,0
    Karleby 92 376 0,1 83 697 -0,3 8 679 3,9
Norra Österbotten 1 186 634 5,8 970 373 6,4 216 261 3,1
    Kuusamo 302 885 12,9 214 819 12,3 88 066 14,5
    Uleåborg 575 371 2,3 488 500 3,0 86 871 -1,6
Kajanaland 770 390 3,5 693 865 1,2 76 525 30,5
    Kajana 91 712 0,0 83 036 -0,2 8 676 2,4
    Sotkamo 646 117 4,9 589 521 2,1 56 596 46,3
Lappland 2 157 400 3,0 869 217 -0,1 1 288 183 5,2
    Rovaniemi 626 555 4,8 207 153 2,9 419 402 5,8
Åland 216 537 -0,8 108 485 4,0 108 052 -5,2
    Mariehamn 161 239 -0,4 87 992 1,9 73 247 -3,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2018, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-december 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/12/matk_2018_12_2019-02-07_tau_008_sv.html