Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-september 2018

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 13 560 709 0,9 9 266 244 1,4 4 294 465 -0,2
Fasta Finland 13 367 939 0,9 9 168 842 1,4 4 199 097 -0,1
Nyland 4 467 345 0,4 2 267 909 0,7 2 199 436 0,1
    Esbo 301 927 4,0 179 831 10,9 122 096 -4,8
    Helsingfors 2 955 853 -1,3 1 273 610 -2,6 1 682 243 -0,2
    Vanda 734 585 2,6 438 746 1,4 295 839 4,4
Egentliga Finland 763 142 -2,0 614 277 -0,4 148 865 -7,9
    Åbo 561 911 -0,1 447 373 0,7 114 538 -2,9
Satakunta 240 949 0,5 200 774 8,7 40 175 -27,0
    Björneborg 140 312 3,0 121 927 10,3 18 385 -28,5
Egentliga Tavastland 251 278 0,2 225 111 1,4 26 167 -8,5
    Tavastehus 135 601 -3,5 121 185 -2,6 14 416 -10,7
Birkaland 1 011 129 -0,3 836 842 -2,3 174 287 10,8
    Tammerfors 823 057 1,7 661 797 -0,5 161 260 11,6
Päijänne-Tavastland 402 888 9,7 333 912 16,2 68 976 -13,8
    Lahtis 207 016 -1,4 154 506 -2,9 52 510 3,3
Kymmenedalen 152 784 -0,9 120 121 -1,0 32 663 -0,7
    Kouvola 77 963 0,3 67 441 3,8 10 522 -17,6
Södra Karelen 435 623 -0,5 299 466 1,6 136 157 -4,8
    Villmanstrand 282 473 -0,5 215 173 -0,4 67 300 -0,9
Södra Savolax 330 504 -9,2 278 815 -7,2 51 689 -18,8
    S:t Michel 116 018 -12,6 96 672 -10,8 19 346 -20,2
Norra Savolax 551 086 -0,5 489 509 -1,9 61 577 13,2
    Kuopio 356 476 -2,1 319 443 -3,7 37 033 15,0
Norra Karelen 275 103 4,5 237 276 4,2 37 827 6,2
    Joensuu 141 973 1,2 118 906 2,3 23 067 -4,1
Mellersta Finland 737 329 3,7 628 509 5,4 108 820 -5,0
    Jyväskylä 350 633 2,2 291 928 4,7 58 705 -8,8
Södra Österbotten 411 007 6,8 391 370 7,5 19 637 -5,9
    Seinäjoki 135 714 5,6 125 948 5,8 9 766 3,2
Österbotten 250 494 -1,6 187 185 -2,9 63 309 2,4
    Vasa 194 256 2,2 143 447 0,5 50 809 7,2
Mellersta Österbotten 82 160 -3,4 74 488 -4,2 7 672 5,3
    Karleby 71 409 -1,3 64 235 -2,3 7 174 8,7
Norra Österbotten 888 445 5,2 745 417 6,4 143 028 -0,6
    Kuusamo 214 517 9,3 168 163 9,0 46 354 10,5
    Uleåborg 429 401 2,5 366 683 4,4 62 718 -7,2
Kajanaland 580 703 1,4 527 181 -0,6 53 522 26,1
    Kajana 71 726 -2,6 64 630 -3,3 7 096 4,8
    Sotkamo 481 295 2,7 444 338 0,5 36 957 37,3
Lappland 1 535 970 1,2 710 680 -0,6 825 290 2,8
    Rovaniemi 403 589 0,5 148 965 0,5 254 624 0,5
Åland 192 770 -0,9 97 402 4,6 95 368 -5,9
    Mariehamn 140 956 -0,2 78 095 2,4 62 861 -3,3

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 8.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2018, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-september 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/09/matk_2018_09_2018-11-08_tau_008_sv.html