Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, juli 2018

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 645 54 689 61,5 -2,6 99,98 61,46
Fasta Finland 628 53 765 61,2 -2,5 99,81 61,11
Nyland 127 15 860 69,5 -0,9 100,63 69,89
    Esbo 12 1 297 52,3 0,0 69,84 36,50
    Helsingfors 63 9 548 77,1 2,3 107,03 82,56
    Vanda 13 2 680 63,3 -8,5 91,63 57,96
Egentliga Finland 41 3 031 73,2 -6,6 110,55 80,92
    Åbo 18 2 015 79,0 -6,1 108,50 85,70
Satakunta 27 1 204 76,5 4,2 117,50 89,93
    Björneborg 10 643 86,4 6,9 131,31 113,4
Egentliga Tavastland 16 1 475 39,9 -3,6 82,17 32,77
    Tavastehus 7 688 56,0 1,5 83,46 46,70
Birkaland 42 3 921 69,9 0,4 105,50 73,75
    Tammerfors 25 2 983 76,1 3,9 108,15 82,27
Päijänne-Tavastland 15 1 747 44,1 -2,5 85,14 37,57
    Lahtis 7 896 49,3 -4,9 86,20 42,52
Kymmenedalen 17 935 53,3 -7,5 98,68 52,59
    Kouvola 8 457 54,0 -3,6 91,93 49,63
Södra Karelen 15 1 633 68,5 -2,4 104,62 71,70
    Villmanstrand 8 1 028 74,9 -4,5 98,81 74,02
Södra Savolax 34 2 057 63,6 -6,1 115,12 73,23
    S:t Michel 9 561 67,6 -8,2 102,59 69,38
Norra Savolax 26 2 331 63,7 3,1 90,10 57,37
    Kuopio 13 1 381 69,0 5,4 98,85 68,24
Norra Karelen 22 1 255 59,2 -3,7 102,79 60,85
    Joensuu 7 672 57,4 -7,9 96,80 55,55
Mellersta Finland 30 2 983 59,4 -3,4 110,35 65,58
    Jyväskylä 14 1 639 60,5 -6,1 125,52 75,88
Södra Österbotten 26 1 726 67,4 2,3 93,88 63,25
    Seinäjoki 7 672 64,3 0,9 115,19 74,11
Österbotten 21 1 299 70,5 7,4 107,86 76,06
    Vasa 7 847 80,1 10,0 111,29 89,12
Mellersta Österbotten 10 541 42,8 -6,2 88,43 37,83
    Karleby 5 402 48,7 -8,5 88,39 43,02
Norra Österbotten 51 3 624 55,6 -1,5 94,59 52,62
    Kuusamo 11 842 39,1 -1,6 71,83 28,07
    Uleåborg 11 1 522 67,0 -1,2 102,26 68,47
Kajanaland 18 1 769 61,3 -3,7 71,57 43,87
    Kajana 6 419 53,5 -3,0 88,31 47,22
    Sotkamo 6 1 128 66,1 -2,4 61,37 40,59
Lappland 90 6 374 36,5 -7,1 82,90 30,28
    Rovaniemi 17 1 516 46,6 -10,1 92,26 43,02
Åland 17 924 75,7 -8,8 .. ..
    Mariehamn 8 587 86,6 -1,9 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2018, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, juli 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/07/matk_2018_07_2018-09-07_tau_005_sv.html