Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2021, mars

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-maj 2018

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 112 61 993 50,0 0,8 58,52
Fasta Finland 1 072 60 857 50,5 0,9 58,53
Nyland 164 16 537 64,1 2,8 70,13
Egentliga Finland 68 3 545 47,4 0,8 56,80
Satakunta 39 1 402 42,4 2,4 62,32
Egentliga Tavastland 26 1 402 35,0 0,7 48,02
Birkaland 67 4 544 48,9 0,9 57,05
Päijänne-Tavastland 34 1 922 44,1 1,7 53,24
Kymmenedalen 26 1 073 35,4 -2,9 60,63
Södra Karelen 29 1 852 44,4 2,4 45,70
Södra Savolax 72 1 952 36,6 2,5 44,41
Norra Savolax 46 2 571 43,8 0,3 52,47
Norra Karelen 48 1 430 43,3 2,4 57,48
Mellersta Finland 49 3 106 47,1 -2,1 53,53
Södra Österbotten 46 1 827 37,5 -0,5 45,85
Österbotten 28 1 370 41,8 -1,0 67,42
Mellersta Österbotten 16 540 36,9 -0,5 66,99
Norra Österbotten 102 4 866 45,0 0,6 48,23
Kajanaland 38 2 225 43,1 -1,2 25,95
Lappland 173 8 691 52,1 -1,4 61,43
Åland 40 1 137 24,5 0,2 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 6.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2018, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-maj 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/05/matk_2018_05_2018-07-06_tau_002_sv.html