Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2021, november

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-april 2017

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 610 51 178 52,7 1,4 99,53 52,43
Fasta Finland 597 50 467 53,0 1,5 99,56 52,80
Nyland 118 15 023 60,3 -0,1 105,36 63,54
    Esbo 11 1 136 49,6 -0,8 89,86 44,57
    Helsingfors 60 9 450 63,8 -0,6 109,13 69,63
    Vanda 12 2 392 67,7 -2,1 105,81 71,63
Egentliga Finland 37 2 765 52,7 4,3 84,80 44,73
    Åbo 19 1 911 55,2 2,2 85,67 47,29
Satakunta 23 1 101 44,7 2,9 84,08 37,61
    Björneborg 8 599 43,2 3,6 83,39 36,04
Egentliga Tavastland 16 1 330 35,4 -3,9 79,36 28,12
    Tavastehus 7 694 37,6 -2,1 86,42 32,51
Birkaland 41 3 788 49,0 1,4 97,32 47,70
    Tammerfors 24 2 877 54,4 2,1 98,98 53,86
Päijänne-Tavastland 13 1 569 46,8 4,5 106,92 50,02
    Lahtis 6 770 56,6 6,1 103,27 58,47
Kymmenedalen 13 761 43,1 2,1 92,66 39,95
    Kouvola 5 398 40,8 2,2 89,40 36,45
Södra Karelen 15 1 518 42,4 1,8 95,62 40,59
    Villmanstrand 7 953 46,3 -1,2 89,30 41,39
Södra Savolax 26 1 442 39,8 -0,7 73,41 29,19
    S:t Michel 7 507 46,8 -0,7 80,74 37,77
Norra Savolax 28 2 329 45,7 -0,2 93,98 42,95
    Kuopio 15 1 388 52,2 -0,4 98,91 51,64
Norra Karelen 22 1 145 44,0 5,0 90,49 39,83
    Joensuu 6 557 60,6 11,5 91,32 55,33
Mellersta Finland 27 2 626 52,4 2,4 90,47 47,44
    Jyväskylä 11 1 283 57,5 0,2 96,54 55,55
Södra Österbotten 24 1 446 41,6 -3,2 77,07 32,08
    Seinäjoki 7 601 47,2 -3,7 89,34 42,15
Österbotten 21 1 237 44,3 0,4 94,22 41,75
    Vasa 8 810 50,2 -2,6 96,01 48,18
Mellersta Österbotten 10 502 37,3 -2,1 90,42 33,73
    Karleby 5 360 43,7 0,5 94,69 41,33
Norra Österbotten 49 3 356 50,4 -1,6 99,51 50,12
    Kuusamo 12 790 52,6 0,2 107,48 56,52
    Uleåborg 10 1 434 60,1 -0,4 100,48 60,35
Kajanaland 18 1 742 52,2 3,0 60,09 31,38
    Kajana 6 414 42,1 2,9 83,21 35,01
    Sotkamo 6 1 125 60,9 2,6 53,74 32,74
Lappland 97 6 788 62,8 5,3 118,10 74,20
    Rovaniemi 18 1 475 71,8 2,2 127,73 91,77
Åland 13 711 24,3 -1,0 .. ..
    Mariehamn 7 474 31,3 -5,2 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 15.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2017, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-april 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/04/matk_2017_04_2017-06-15_tau_006_sv.html