Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, oktober 2016

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 096 58 784 47,4 0,3 57,49
Fasta Finland 1 053 57 545 47,9 0,4 57,54
Nyland 146 15 323 65,7 -0,6 71,67
Egentliga Finland 69 3 604 47,7 -1,9 53,39
Satakunta 39 1 409 39,1 -0,8 53,09
Egentliga Tavastland 28 1 510 36,4 1,7 48,92
Birkaland 69 4 360 54,5 2,2 59,05
Päijänne-Tavastland 34 1 773 41,6 -1,9 49,99
Kymmenedalen 26 993 41,8 3,6 54,71
Södra Karelen 35 1 816 50,0 8,5 40,98
Södra Savolax 76 2 159 35,6 0,3 41,53
Norra Savolax 49 2 682 43,8 -2,3 51,41
Norra Karelen 53 1 467 46,4 4,7 55,03
Mellersta Finland 50 3 003 48,8 1,6 56,12
Södra Österbotten 45 1 670 44,5 -0,0 45,58
Österbotten 30 1 371 50,6 7,3 65,88
Mellersta Österbotten 15 573 46,5 6,9 59,73
Norra Österbotten 98 4 439 40,0 -2,2 44,44
Kajanaland 42 2 227 43,4 1,2 36,96
Lappland 149 7 166 22,7 0,1 40,40
Åland 43 1 239 20,4 -2,8 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2016, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, oktober 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/10/matk_2016_10_2016-12-16_tau_001_sv.html