Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, april 2016

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 397 201 3,7 1 100 195 4,0 297 006 2,7
Fasta Finland 1 381 087 3,8 1 094 356 4,1 286 731 2,8
Nyland 391 186 8,5 232 281 12,6 158 905 3,1
Egentliga Finland 83 274 5,9 69 397 7,9 13 877 -3,4
Satakunta 24 569 22,8 19 687 20,7 4 882 32,1
Egentliga Tavastland 29 473 15,5 26 870 14,1 2 603 32,3
Birkaland 105 604 7,5 89 503 3,8 16 101 33,7
Päijänne-Tavastland 39 479 5,9 35 696 9,3 3 783 -17,9
Kymmenedalen 17 252 -19,8 14 697 -6,7 2 555 -55,7
Södra Karelen 34 235 -10,2 26 549 -6,0 7 686 -22,0
Södra Savolax 35 067 10,7 31 378 9,5 3 689 21,7
Norra Savolax 55 526 7,4 52 168 9,1 3 358 -13,1
Norra Karelen 23 214 -6,8 20 197 -7,7 3 017 0,0
Mellersta Finland 64 055 2,3 58 955 1,4 5 100 14,2
Södra Österbotten 42 668 9,2 39 010 3,5 3 658 159,8
Österbotten 28 098 -0,2 22 135 -3,7 5 963 15,9
Mellersta Österbotten 10 957 11,0 10 108 13,8 849 -13,7
Norra Österbotten 121 212 -1,7 107 520 -2,8 13 692 8,0
Kajanaland 65 316 -5,4 62 268 -7,1 3 048 51,2
Lappland 209 902 -0,2 175 937 0,9 33 965 -5,6
Åland 16 114 -4,1 5 839 -12,8 10 275 1,7

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2016, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, april 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/04/matk_2016_04_2016-06-16_tau_003_sv.html