Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-februari 2016

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 2 380 117 1,4 1 541 962 -2,8 838 155 10,2
Fasta Finland 2 370 158 1,4 1 536 778 -2,8 833 380 10,4
Nyland 698 237 6,1 388 978 -0,1 309 259 15,0
    Esbo 47 062 -6,7 29 698 -9,4 17 364 -1,6
    Helsingfors 448 756 8,5 222 272 1,8 226 484 16,0
    Vanda 138 627 10,2 85 932 4,8 52 695 20,2
Egentliga Finland 110 808 -4,9 92 932 -3,4 17 876 -12,1
    Åbo 79 169 -1,1 65 669 -0,8 13 500 -2,5
Satakunta 34 381 -1,0 26 913 1,5 7 468 -9,3
    Björneborg 19 292 -12,0 16 090 -5,2 3 202 -35,3
Egentliga Tavastland 41 791 3,3 36 369 3,5 5 422 2,2
    Tavastehus 22 555 4,5 19 907 5,0 2 648 1,1
Birkaland 161 611 -2,6 139 597 -4,7 22 014 13,0
    Tammerfors 126 129 -0,9 106 357 -3,1 19 772 13,2
Päijänne-Tavastland 71 070 0,6 56 978 -6,2 14 092 41,8
    Lahtis 37 071 0,4 28 191 -4,0 8 880 17,7
Kymmenedalen 22 475 -8,8 17 465 5,6 5 010 -38,2
    Kouvola 11 756 -1,4 9 731 6,8 2 025 -28,0
Södra Karelen 63 918 -1,7 40 882 0,2 23 036 -4,9
    Villmanstrand 45 186 7,2 33 082 7,2 12 104 7,3
Södra Savolax 52 043 2,2 44 414 0,8 7 629 10,7
    S:t Michel 23 108 9,7 19 564 12,1 3 544 -1,9
Norra Savolax 101 560 -8,6 88 750 -6,8 12 810 -19,2
    Kuopio 73 138 -9,9 64 141 -8,1 8 997 -20,6
Norra Karelen 42 231 -12,6 35 506 -8,9 6 725 -28,0
    Joensuu 22 494 -11,7 18 505 -7,8 3 989 -26,2
Mellersta Finland 144 944 -1,8 118 420 -2,1 26 524 -0,1
    Jyväskylä 67 206 6,3 57 546 4,2 9 660 20,4
Södra Österbotten 52 923 -11,7 48 865 -15,2 4 058 75,0
    Seinäjoki 22 403 3,2 19 867 -1,3 2 536 61,5
Österbotten 41 566 0,4 32 844 4,0 8 722 -10,9
    Vasa 31 363 1,1 24 036 7,6 7 327 -15,6
Mellersta Österbotten 13 428 4,6 12 568 5,9 860 -10,9
    Karleby 11 377 11,0 10 536 12,9 841 -7,9
Norra Österbotten 178 332 -2,3 131 554 -4,4 46 778 3,9
    Kuusamo 59 337 -0,5 36 923 -5,0 22 414 8,0
    Uleåborg 75 507 -9,6 64 867 -7,4 10 640 -21,1
Kajanaland 130 054 -2,5 108 359 -5,6 21 695 17,2
    Kajana 13 160 -1,8 11 684 -3,9 1 476 19,4
    Sotkamo 109 976 -3,2 93 041 -6,6 16 935 20,9
Lappland 408 786 9,9 115 384 -1,5 293 402 15,2
    Rovaniemi 106 727 7,9 27 478 2,2 79 249 10,0
Åland 9 959 -5,2 5 184 18,0 4 775 -21,9
    Mariehamn 8 882 -5,3 4 829 17,8 4 053 -23,2

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2016, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-februari 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/02/matk_2016_02_2016-04-14_tau_008_sv.html