Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, februari 2016

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 267 118 2,2 864 295 -2,8 402 823 14,8
Fasta Finland 1 261 959 2,3 861 706 -2,8 400 253 15,4
Nyland 334 153 4,5 194 255 -0,6 139 898 12,3
    Esbo 23 248 -1,6 15 339 -3,1 7 909 1,4
    Helsingfors 211 589 6,5 109 771 1,2 101 818 12,9
    Vanda 68 014 6,9 42 663 -0,3 25 351 21,7
Egentliga Finland 58 501 -5,2 49 220 -3,8 9 281 -12,4
    Åbo 41 797 -5,1 34 969 -4,1 6 828 -10,1
Satakunta 18 226 1,4 14 008 1,9 4 218 -0,4
    Björneborg 10 753 -9,6 9 131 -4,1 1 622 -31,6
Egentliga Tavastland 23 712 17,8 21 224 22,6 2 488 -12,0
    Tavastehus 12 592 17,1 11 626 23,1 966 -26,0
Birkaland 91 594 -0,2 80 429 -2,7 11 165 22,2
    Tammerfors 69 572 1,2 59 284 -1,8 10 288 22,1
Päijänne-Tavastland 40 008 8,8 31 483 -4,0 8 525 113,1
    Lahtis 20 235 2,9 15 260 -6,8 4 975 51,5
Kymmenedalen 11 077 -0,3 8 821 11,2 2 256 -28,9
    Kouvola 5 759 5,3 4 895 13,7 864 -25,7
Södra Karelen 31 914 -0,8 24 571 0,0 7 343 -3,4
    Villmanstrand 24 672 14,1 20 281 13,6 4 391 16,8
Södra Savolax 26 200 4,4 24 229 4,0 1 971 9,4
    S:t Michel 11 675 14,5 10 818 18,5 857 -19,5
Norra Savolax 57 987 -7,6 53 658 -7,6 4 329 -8,0
    Kuopio 42 309 -6,1 39 344 -6,5 2 965 -0,8
Norra Karelen 22 320 -12,6 19 769 -10,6 2 551 -25,8
    Joensuu 11 817 -12,3 10 130 -8,0 1 687 -31,6
Mellersta Finland 82 836 -0,6 71 075 -3,2 11 761 19,5
    Jyväskylä 36 690 7,1 32 623 3,8 4 067 44,8
Södra Österbotten 28 425 -11,7 26 213 -15,6 2 212 91,8
    Seinäjoki 12 031 15,7 10 554 9,5 1 477 94,1
Österbotten 23 557 8,8 18 493 11,2 5 064 1,0
    Vasa 17 942 8,8 13 724 14,1 4 218 -5,3
Mellersta Österbotten 7 155 11,5 6 649 12,4 506 1,6
    Karleby 6 232 19,4 5 739 21,3 493 1,0
Norra Österbotten 98 819 -4,6 80 215 -5,0 18 604 -2,9
    Kuusamo 32 505 -3,1 25 874 -3,2 6 631 -2,8
    Uleåborg 41 502 -10,4 36 748 -8,9 4 754 -20,6
Kajanaland 77 290 -0,4 70 236 -5,8 7 054 127,9
    Kajana 8 121 6,8 7 444 3,1 677 75,8
    Sotkamo 65 471 -1,7 60 662 -7,3 4 809 321,8
Lappland 228 185 11,9 67 158 -6,7 161 027 22,0
    Rovaniemi 57 730 14,6 13 390 0,3 44 340 19,8
Åland 5 159 -18,8 2 589 6,4 2 570 -34,5
    Mariehamn 4 522 -23,8 2 352 2,3 2 170 -40,3

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2016, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, februari 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/02/matk_2016_02_2016-04-14_tau_007_sv.html