Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-februari 2016

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 594 49 408 49,4 1,6 93,85 46,41
Fasta Finland 584 48 768 49,8 1,6 93,86 46,70
Nyland 109 13 926 58,6 4,1 99,46 58,31
    Esbo 11 1 171 50,5 2,2 76,83 38,78
    Helsingfors 52 8 463 62,1 4,0 104,26 64,74
    Vanda 11 2 237 70,0 6,3 99,25 69,46
Egentliga Finland 37 2 662 44,3 1,7 86,69 38,37
    Åbo 18 1 767 49,1 5,6 87,72 43,03
Satakunta 24 1 115 39,8 -0,8 80,96 32,25
    Björneborg 9 646 37,6 -5,6 83,36 31,33
Egentliga Tavastland 18 1 289 37,0 3,4 74,35 27,51
    Tavastehus 8 666 39,4 8,3 81,75 32,17
Birkaland 41 3 807 44,1 -0,4 93,74 41,32
    Tammerfors 24 2 885 48,3 2,0 94,66 45,73
Päijänne-Tavastland 13 1 583 43,2 4,5 93,82 40,52
    Lahtis 6 770 52,6 5,7 91,31 48,07
Kymmenedalen 14 751 40,4 3,8 88,71 35,83
    Kouvola 5 394 37,2 3,4 81,47 30,30
Södra Karelen 13 1 252 40,9 -0,7 92,05 37,68
    Villmanstrand 8 815 47,4 -3,9 82,77 39,25
Södra Savolax 28 1 526 36,7 1,6 69,71 25,56
    S:t Michel 8 536 47,3 5,4 75,52 35,69
Norra Savolax 29 2 273 43,4 -2,6 90,90 39,42
    Kuopio 16 1 378 50,8 -2,7 93,44 47,45
Norra Karelen 21 1 187 37,3 -4,7 85,30 31,79
    Joensuu 6 601 46,2 -6,4 86,01 39,69
Mellersta Finland 26 2 711 49,7 0,3 95,21 47,29
    Jyväskylä 11 1 373 55,9 6,4 98,33 55,01
Södra Österbotten 23 1 439 40,5 -3,1 71,09 28,80
    Seinäjoki 7 607 47,0 -0,5 79,97 37,57
Österbotten 21 1 216 41,0 -2,6 89,92 36,88
    Vasa 8 781 50,1 -0,7 92,23 46,19
Mellersta Österbotten 9 474 34,5 -0,3 84,16 29,06
    Karleby 5 361 39,4 1,3 87,25 34,36
Norra Österbotten 50 3 412 48,1 -1,5 90,40 43,45
    Kuusamo 11 794 46,9 -1,8 102,22 47,94
    Uleåborg 11 1 475 54,9 -4,2 94,31 51,77
Kajanaland 19 1 805 46,4 -0,9 64,35 29,85
    Kajana 6 414 36,5 -0,9 81,84 29,83
    Sotkamo 6 1 145 54,1 -1,6 61,38 33,19
Lappland 90 6 342 59,2 3,4 106,06 62,77
    Rovaniemi 13 1 324 76,7 2,9 111,47 85,49
Åland 11 640 20,8 -1,7 .. ..
    Mariehamn 6 431 30,9 -2,6 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2016, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-februari 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/02/matk_2016_02_2016-04-14_tau_006_sv.html