Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, oktober 2015

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 246 869 2,3 961 867 2,5 285 002 1,7
Fasta Finland 1 235 310 2,2 956 672 2,5 278 638 1,3
Nyland 445 391 6,9 266 245 6,8 179 146 7,2
    Esbo 30 654 8,4 19 505 23,3 11 149 -10,6
    Helsingfors 291 826 8,0 153 994 4,8 137 832 11,9
    Vanda 78 139 8,0 54 300 12,9 23 839 -1,7
Egentliga Finland 78 767 2,2 65 980 1,4 12 787 6,4
    Åbo 57 176 4,5 46 582 2,3 10 594 15,9
Satakunta 22 992 -10,2 19 533 -9,7 3 459 -12,7
    Björneborg 14 215 -10,9 12 686 -7,6 1 529 -31,5
Egentliga Tavastland 26 001 -8,0 23 531 -6,8 2 470 -18,2
    Tavastehus 13 944 -15,0 12 731 -11,0 1 213 -42,3
Birkaland 107 097 -4,1 92 527 -3,9 14 570 -5,3
    Tammerfors 84 575 -2,1 71 031 -1,1 13 544 -7,0
Päijänne-Tavastland 42 233 4,5 36 224 3,8 6 009 8,8
    Lahtis 14 293 6,8 10 214 0,0 4 079 28,7
Kymmenedalen 16 077 -8,8 12 849 -1,2 3 228 -30,1
    Kouvola 7 646 -2,2 6 738 1,4 908 -22,5
Södra Karelen 35 077 -13,4 27 037 1,6 8 040 -42,1
    Villmanstrand 24 621 -6,9 20 239 3,3 4 382 -36,1
Södra Savolax 28 906 -5,3 26 312 -5,7 2 594 -1,7
    S:t Michel 12 735 10,0 11 187 8,4 1 548 22,6
Norra Savolax 55 087 -1,4 51 248 -2,1 3 839 9,7
    Kuopio 32 899 -3,5 30 800 -4,0 2 099 5,0
Norra Karelen 29 648 3,7 26 054 7,6 3 594 -17,9
    Joensuu 15 640 -8,2 13 618 1,2 2 022 -43,4
Mellersta Finland 61 409 -2,8 56 732 -1,7 4 677 -14,6
    Jyväskylä 34 756 -5,8 31 463 -5,2 3 293 -10,4
Södra Österbotten 39 750 -1,4 38 017 -1,9 1 733 11,1
    Seinäjoki 13 150 -0,2 12 045 -0,6 1 105 4,0
Österbotten 25 265 -9,0 20 460 -6,8 4 805 -17,1
    Vasa 18 045 -10,9 14 052 -10,1 3 993 -13,6
Mellersta Österbotten 8 364 -12,5 7 777 -10,8 587 -30,8
    Karleby 7 090 -8,8 6 621 -7,1 469 -27,5
Norra Österbotten 81 500 0,6 71 856 0,4 9 644 2,3
    Kuusamo 13 174 6,2 12 534 14,2 640 -55,4
    Uleåborg 43 820 -6,8 38 452 -4,8 5 368 -18,7
Kajanaland 67 091 10,3 64 513 10,9 2 578 -2,5
    Kajana 6 660 5,4 6 211 4,3 449 22,7
    Sotkamo 58 658 10,5 56 684 11,4 1 974 -9,4
Lappland 64 655 21,0 49 777 24,1 14 878 11,8
    Rovaniemi 23 602 18,8 17 926 28,8 5 676 -4,6
Åland 11 559 15,4 5 195 8,2 6 364 22,1
    Mariehamn 9 613 13,9 4 615 8,5 4 998 19,3

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 17.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2015, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, oktober 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/10/matk_2015_10_2015-12-17_tau_007_sv.html