Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-augusti 2015

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 200 61 414 48,9 0,2 49,28
Fasta Finland 1 148 60 106 49,0 0,2 49,43
Nyland 146 15 101 62,4 0,3 61,85
Egentliga Finland 74 3 768 50,7 0,4 48,27
Satakunta 42 1 536 41,9 2,3 49,17
Egentliga Tavastland 33 1 606 34,8 -0,4 45,06
Birkaland 73 4 472 49,8 2,0 49,37
Päijänne-Tavastland 38 2 027 39,5 -5,0 42,42
Kymmenedalen 31 1 196 39,6 -3,1 40,25
Södra Karelen 38 1 891 45,7 -6,3 42,48
Södra Savolax 90 2 632 38,9 -1,8 39,40
Norra Savolax 53 2 672 47,0 -0,6 44,51
Norra Karelen 53 1 582 45,2 1,1 47,32
Mellersta Finland 53 3 189 47,8 -0,1 45,57
Södra Österbotten 48 1 833 44,5 2,6 39,15
Österbotten 34 1 447 46,2 1,1 41,87
Mellersta Österbotten 17 588 39,8 -3,0 48,90
Norra Österbotten 102 4 485 47,5 1,8 41,75
Kajanaland 47 2 263 43,3 1,6 37,56
Lappland 175 7 818 40,9 -0,5 43,71
Åland 52 1 308 40,5 2,9 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 22.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2015, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-augusti 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/08/matk_2015_08_2015-10-22_tau_002_sv.html