Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-maj 2015

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 5 921 362 -1,4 4 217 402 2,5 1 703 960 -9,9
Fasta Finland 5 866 760 -1,5 4 193 162 2,5 1 673 598 -10,3
Nyland 1 767 849 0,2 1 010 534 4,8 757 315 -5,4
    Esbo 126 638 0,7 80 686 12,5 45 952 -14,9
    Helsingfors 1 106 341 -1,0 550 252 1,8 556 089 -3,5
    Vanda 330 765 0,0 214 104 8,5 116 661 -12,5
Egentliga Finland 324 719 -1,0 267 441 1,3 57 278 -10,4
    Åbo 228 479 -0,6 186 885 1,7 41 594 -9,6
Satakunta 94 910 -0,3 72 915 -3,1 21 995 10,6
    Björneborg 57 387 6,9 46 505 4,8 10 882 17,1
Egentliga Tavastland 113 472 0,6 101 331 1,2 12 141 -3,6
    Tavastehus 59 148 -3,1 53 473 0,4 5 675 -26,9
Birkaland 434 306 6,6 376 306 10,3 58 000 -12,3
    Tammerfors 343 056 7,0 289 761 11,0 53 295 -10,6
Päijänne-Tavastland 174 270 -10,6 149 864 -8,0 24 406 -23,8
    Lahtis 62 308 -9,4 45 779 -8,3 16 529 -12,4
Kymmenedalen 70 664 -9,3 50 195 1,7 20 469 -28,2
    Kouvola 34 816 -1,7 27 668 3,9 7 148 -18,6
Södra Karelen 165 625 -18,9 108 055 22,2 57 570 -50,3
    Villmanstrand 109 007 -9,4 81 306 23,0 27 701 -49,0
Södra Savolax 133 613 -6,1 118 009 -1,1 15 604 -32,1
    S:t Michel 54 161 -4,7 46 567 3,2 7 594 -35,2
Norra Savolax 264 480 0,0 235 585 3,2 28 895 -19,9
    Kuopio 181 477 3,1 161 461 7,1 20 016 -20,9
Norra Karelen 130 882 -1,6 101 362 2,3 29 520 -13,1
    Joensuu 73 244 0,2 54 178 3,3 19 066 -7,6
Mellersta Finland 328 711 -5,9 281 569 -3,2 47 142 -19,7
    Jyväskylä 154 773 -1,1 134 996 0,6 19 777 -11,5
Södra Österbotten 160 240 -1,6 153 511 -1,1 6 729 -12,0
    Seinäjoki 56 605 -4,1 52 062 -5,0 4 543 7,8
Österbotten 114 416 4,3 88 383 3,8 26 033 5,8
    Vasa 84 171 0,3 62 127 -2,1 22 044 7,9
Mellersta Österbotten 38 315 -12,0 35 201 -11,4 3 114 -18,1
    Karleby 31 132 -12,5 28 485 -11,5 2 647 -21,9
Norra Österbotten 451 797 4,4 367 496 6,4 84 301 -3,5
    Kuusamo 122 874 -1,1 92 917 6,3 29 957 -18,6
    Uleåborg 219 806 7,5 187 667 10,3 32 139 -6,6
Kajanaland 302 751 -0,9 279 225 2,8 23 526 -30,3
    Kajana 31 597 -0,6 28 309 -0,9 3 288 2,4
    Sotkamo 257 290 0,1 241 249 4,3 16 041 -37,5
Lappland 795 740 -4,1 396 180 -4,0 399 560 -4,1
    Rovaniemi 185 360 4,5 71 203 12,2 114 157 0,2
Åland 54 602 10,0 24 240 3,3 30 362 15,9
    Mariehamn 43 564 15,7 21 067 10,7 22 497 20,9

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.7.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2015, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-maj 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/05/matk_2015_05_2015-07-16_tau_008_sv.html