Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-december 2014

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 626 51 014 51,5 0,2 91,82 47,28
Fasta Finland 612 50 304 51,6 0,2 91,81 47,41
Nyland 113 14 270 62,5 0,0 101,29 63,35
    Esbo 11 1 183 54,7 -1,4 83,41 45,64
    Helsingfors 52 8 471 67,9 -0,1 106,59 72,42
    Vanda 11 2 208 68,0 0,4 98,23 66,81
Egentliga Finland 38 3 016 53,7 2,2 83,12 44,62
    Åbo 18 2 055 57,2 2,1 85,19 48,69
Satakunta 25 1 220 43,7 -0,8 87,30 38,11
    Björneborg 9 695 46,2 -1,0 87,50 40,38
Egentliga Tavastland 19 1 265 40,2 1,8 79,59 31,96
    Tavastehus 8 737 38,2 -0,4 91,55 34,95
Birkaland 41 3 782 50,5 0,9 92,32 46,65
    Tammerfors 25 2 811 54,9 0,5 94,03 51,64
Päijänne-Tavastland 16 1 810 44,5 3,2 85,21 37,96
    Lahtis 6 700 45,6 0,8 87,59 39,96
Kymmenedalen 17 950 43,0 -3,9 85,34 36,72
    Kouvola 7 438 41,5 -2,6 81,88 33,95
Södra Karelen 18 1 413 54,0 -1,4 95,42 51,55
    Villmanstrand 8 767 61,9 1,8 89,26 55,30
Södra Savolax 31 1 760 42,0 -1,8 79,11 33,25
    S:t Michel 8 579 47,3 -2,8 81,43 38,48
Norra Savolax 30 2 337 47,7 -1,7 85,57 40,78
    Kuopio 15 1 405 52,4 -2,5 89,38 46,82
Norra Karelen 22 1 224 47,9 0,6 84,83 40,61
    Joensuu 7 627 59,3 4,4 84,73 50,26
Mellersta Finland 28 2 816 50,3 1,9 86,56 43,56
    Jyväskylä 11 1 428 54,6 2,5 93,89 51,31
Södra Österbotten 26 1 525 47,1 -1,4 76,05 35,80
    Seinäjoki 8 621 50,5 -2,0 82,72 41,74
Österbotten 22 1 227 48,9 0,3 87,86 42,99
    Vasa 8 802 55,0 1,4 90,80 49,94
Mellersta Österbotten 10 497 45,1 1,0 79,90 36,07
    Karleby 5 366 52,1 1,5 81,79 42,58
Norra Österbotten 48 3 463 48,6 1,9 85,47 41,53
    Kuusamo 11 762 37,0 -0,5 95,26 35,28
    Uleåborg 12 1 590 60,3 2,9 86,90 52,38
Kajanaland 20 1 737 45,4 -2,9 79,32 36,05
    Kajana 6 409 36,5 -1,7 78,08 28,49
    Sotkamo 6 1 084 52,9 -4,4 81,77 43,24
Lappland 91 5 993 43,7 -0,4 91,06 39,77
    Rovaniemi 11 1 198 55,3 0,5 87,64 48,47
Åland 14 710 40,5 -0,8 .. ..
    Mariehamn 6 415 52,7 0,4 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 19.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2014, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-december 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/12/matk_2014_12_2015-02-19_tau_006_sv.html