Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-maj 2013

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 6 153 013 -2,3 4 230 993 -2,6 1 922 020 -1,7
Fasta Finland 6 097 764 -2,5 4 203 109 -2,8 1 894 655 -1,9
Nyland 1 773 455 -4,8 964 513 -6,0 808 942 -3,4
    Esbo 133 598 -9,6 76 790 -7,9 56 808 -11,9
    Helsingfors 1 122 528 -4,1 522 183 -5,5 600 345 -2,9
    Vanda 308 668 -6,9 199 350 -8,5 109 318 -3,7
Egentliga Finland 338 057 -0,6 282 983 0,2 55 074 -4,6
    Åbo 237 356 1,4 196 749 2,3 40 607 -2,7
Satakunta 99 374 0,4 78 628 4,3 20 746 -12,2
    Björneborg 58 059 8,3 48 549 10,7 9 510 -2,3
Egentliga Tavastland 111 816 -9,2 95 279 -4,2 16 537 -30,1
    Tavastehus 62 944 -18,8 53 025 -10,7 9 919 -45,2
Birkaland 420 699 -2,5 358 552 -1,8 62 147 -6,2
    Tammerfors 314 821 -1,6 260 437 -0,7 54 384 -5,3
Päijänne-Tavastland 190 404 -10,6 160 471 -7,7 29 933 -23,4
    Lahtis 65 640 -14,0 46 941 -10,2 18 699 -22,1
Kymmenedalen 83 570 3,7 52 058 -5,5 31 512 23,6
    Kouvola 37 607 -5,5 28 007 -13,4 9 600 28,9
Södra Karelen 217 302 -0,2 90 795 -13,5 126 507 12,1
    Villmanstrand 120 708 -1,0 64 370 -16,1 56 338 24,5
Södra Savolax 146 267 1,5 119 502 2,1 26 765 -1,0
    S:t Michel 60 890 2,0 46 497 -0,4 14 393 10,7
Norra Savolax 279 445 -4,5 241 855 -4,0 37 590 -7,8
    Kuopio 188 506 -1,0 162 778 0,6 25 728 -10,3
Norra Karelen 135 485 -2,1 106 901 2,4 28 584 -15,9
    Joensuu 74 084 -6,6 56 726 -0,4 17 358 -22,4
Mellersta Finland 395 849 -3,2 336 348 1,5 59 501 -23,5
    Jyväskylä 155 642 -8,0 133 093 -0,0 22 549 -37,4
Södra Österbotten 163 841 4,1 155 414 4,6 8 427 -5,4
    Seinäjoki 54 499 -7,3 49 815 -6,7 4 684 -13,5
Österbotten 112 304 -5,6 90 591 -1,0 21 713 -20,8
    Vasa 83 023 -6,4 66 111 -3,4 16 912 -16,3
Mellersta Österbotten 42 243 4,0 38 793 2,8 3 450 18,6
    Karleby 33 039 4,7 30 039 3,6 3 000 17,1
Norra Österbotten 420 723 -0,1 335 372 -1,3 85 351 4,9
    Kuusamo 122 799 0,8 90 939 -1,1 31 860 6,7
    Uleåborg 196 432 -1,3 162 071 -2,1 34 361 2,6
Kajanaland 312 541 1,2 277 605 4,0 34 936 -16,4
    Kajana 32 781 -1,8 29 257 1,3 3 524 -21,7
    Sotkamo 261 227 4,0 234 742 6,4 26 485 -13,2
Lappland 854 389 0,1 417 449 -7,5 436 940 8,5
    Rovaniemi 180 829 1,5 64 019 -4,4 116 810 5,1
Åland 55 249 20,1 27 884 30,9 27 365 10,8
    Mariehamn 42 413 16,9 22 846 27,8 19 567 6,3

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Kari Keränen 09 1734 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 18.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2013, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-maj 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/05/matk_2013_05_2013-07-18_tau_008_sv.html