Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller i år 2012

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 16 284 597 2,1 11 406 545 0,8 4 878 052 5,4
Fasta Finland 16 093 257 2,2 11 319 605 0,9 4 773 652 5,6
Nyland 4 954 534 1,8 2 667 703 1,4 2 286 831 2,4
    Esbo 372 381 7,6 211 924 5,4 160 457 10,6
    Helsingfors 3 196 050 0,4 1 458 103 0,2 1 737 947 0,6
    Vanda 809 617 3,6 526 084 1,0 283 533 8,7
Egentliga Finland 997 650 -5,1 818 680 -4,5 178 970 -7,6
    Åbo 696 387 -5,1 562 575 -5,3 133 812 -4,1
Satakunta 290 563 2,4 237 121 5,8 53 442 -10,6
    Björneborg 169 992 12,8 146 501 14,9 23 491 0,9
Egentliga Tavastland 322 009 0,2 272 796 -3,5 49 213 27,8
    Tavastehus 195 210 -1,8 159 430 -7,4 35 780 34,9
Birkaland 1 206 414 3,3 1 029 470 3,8 176 944 0,5
    Tammerfors 901 701 7,7 747 359 8,4 154 342 4,3
Päijänne-Tavastland 510 663 0,9 422 551 -1,3 88 112 13,2
    Lahtis 181 863 -3,3 131 977 -5,8 49 886 4,2
Kymmenedalen 237 332 4,4 160 610 1,6 76 722 10,7
    Kouvola 112 588 8,2 88 917 4,6 23 671 24,2
Södra Karelen 587 887 16,9 304 463 21,3 283 424 12,5
    Villmanstrand 330 664 44,1 215 140 47,7 115 524 37,9
Södra Savolax 454 460 -0,9 373 000 -2,3 81 460 5,7
    S:t Michel 163 770 -0,1 125 718 -4,9 38 052 20,1
Norra Savolax 728 436 -0,9 636 630 -1,6 91 806 4,1
    Kuopio 374 097 6,0 325 844 4,9 48 253 14,1
Norra Karelen 369 369 4,4 299 448 -1,2 69 921 38,4
    Joensuu 203 972 5,1 158 134 -1,9 45 838 40,1
Mellersta Finland 983 912 5,9 819 267 5,5 164 645 8,2
    Jyväskylä 430 171 2,1 347 158 -0,3 83 013 13,8
Södra Österbotten 483 904 -2,2 462 676 -2,2 21 228 -3,7
    Seinäjoki 164 469 -2,6 153 755 -1,0 10 714 -21,0
Österbotten 333 404 -0,3 263 495 -1,1 69 909 2,7
    Vasa 249 350 -0,7 195 303 -0,2 54 047 -2,4
Mellersta Österbotten 114 313 -8,3 103 727 -9,7 10 586 7,0
    Karleby 91 592 -8,2 82 296 -10,6 9 296 19,6
Norra Österbotten 1 008 989 -0,8 825 851 -1,6 183 138 3,0
    Kuusamo 239 038 0,5 180 424 -2,3 58 614 10,2
    Uleåborg 510 124 -0,2 416 681 -0,7 93 443 1,9
Kajanaland 741 463 7,5 651 812 5,9 89 651 21,1
    Kajana 88 980 0,4 78 377 -1,3 10 603 15,0
Lappland 1 767 955 5,2 970 305 -1,2 797 650 14,0
    Rovaniemi 425 280 2,4 187 189 2,9 238 091 2,1
Åland 191 340 -4,1 86 940 -3,8 104 400 -4,4
    Mariehamn 141 755 -3,5 71 863 -4,2 69 892 -2,8

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Ossi Nurmi 09 1734 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 31.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2012, Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller i år 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/matk_2012_2013-05-31_tau_004_sv.html