Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, juni 2011

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rum pris, euro (Moms 9 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 9 % inkl.)
Hela landet 651 51 218 55,0 0,7 87,35 48,03
Fasta Finland 633 50 365 54,9 0,6 87,18 47,89
Nyland 114 14 146 71,2 0,8 99,18 70,60
    Helsingfors 53 8 504 78,4 2,4 103,0 80,76
Egentliga Finland 40 3 266 65,6 7,0 87,51 57,39
    Åbo 19 2 148 69,9 6,5 89,34 62,46
Satakunta 25 1 246 51,6 1,6 81,97 42,32
    Björneborg 8 595 56,3 4,4 80,24 45,14
Egentliga Tavastland 18 1 256 48,7 -4,0 84,38 41,06
    Tavastehus 9 759 46,7 -7,1 92,49 43,18
Birkaland 43 3 353 57,7 -0,0 89,33 51,57
    Tammerfors 20 2 218 64,5 0,6 93,50 60,32
Päijänne-Tavastland 19 1 843 46,3 3,4 80,24 37,19
    Lahtis 9 772 50,1 2,6 82,06 41,12
Kymmenedalen 16 977 48,6 -2,7 80,49 39,12
    Kouvola 6 441 50,6 -5,0 73,58 37,24
Södra Karelen 20 1 360 57,2 -0,0 87,19 49,84
    Villmanstrand 7 579 67,0 -5,2 81,38 54,52
Södra Savolax 39 2 206 46,3 4,1 73,73 34,16
    S:t Michel 7 602 57,0 10,7 87,16 49,70
Norra Savolax 28 2 228 50,2 -2,7 75,25 37,80
    Kuopio 8 954 61,6 -2,9 83,65 51,50
Norra Karelen 25 1 459 41,8 -2,3 80,18 33,52
    Joensuu 11 825 45,7 -0,8 78,49 35,87
Mellersta Finland 32 2 777 51,4 -0,6 84,04 43,17
    Jyväskylä 11 1 399 59,5 -1,3 81,25 48,35
Södra Österbotten 23 1 531 54,7 -0,3 80,56 44,03
    Seinäjoki 8 542 65,0 -1,8 82,39 53,52
Österbotten 23 1 286 53,4 6,1 84,79 45,31
    Vasa 10 894 55,6 5,7 88,71 49,29
Mellersta Österbotten 10 512 43,8 -4,7 72,43 31,74
    Karleby 5 368 51,0 -3,8 76,94 39,27
Norra Österbotten 48 3 366 45,1 2,9 75,70 34,14
    Uleåborg 10 1 422 63,5 4,3 79,03 50,17
Kajanaland 22 1 675 47,1 -1,8 65,57 30,88
    Kajana 7 453 31,0 -6,8 68,36 21,22
Lappland 88 5 878 31,2 -2,0 62,15 19,41
    Rovaniemi 12 1 249 49,3 -4,4 59,52 29,34
Åland 18 853 58,2 1,6 . .
    Mariehamn 8 545 74,2 6,2 . .
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum, vilket motsvarar totala logiintäkten delat med rumkapaciteten.

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Merja Rönkä (09) 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 18.8.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2011, Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, juni 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/06/matk_2011_06_2011-08-18_tau_003_sv.html