Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2020, juli

Konjunkturindikator för produktionen 2015, december

2015
december
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik