Finlands officiella statistik

Konjunkturindikator för produktionen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i maj
15.7.2020
Den arbetsdagskorrigerade produktionen minskade i maj 2020 med 5,5 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen för maj minskade för sin del med 0,7 procent från föregående månad. Enligt de reviderade uppgifterna minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för april 2020 med 5,3 procent (tidigare - 7,9) från april året innan.

Nästa offentliggörande:
14.8.2020

Beskrivning: Med hjälp av konjunkturindikatorn för produktionen försöker man förutse utvecklingen inom samhälls-ekonomin på månadsnivå. Indikatorn innehåller volymtidsserier fr.o.m. januari 1996. Uppgifterna är i indexform och medeltalet för år 2010 är 100. I de kedjade volymtidsserierna är basåret alltid det föregående året. Uppgifterna har beräknats som ursprungliga och arbetsdagskorrigerade för hela samhälls-ekonomin samt för tre huvudnäringsgrenar. Dessutom beräknas en säsongrensad serie och en trendserie på hela samhällsekonomins nivå.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, produktion, samhällsekonomi, volymindex.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring:
13.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/index_sv.html