Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, juli

Konjunkturindikator för produktionen 2013, december

2013
december
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik