Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2020, november

Konjunkturindikator för produktionen 2012, oktober

2012
oktober
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik