Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, september

Konjunkturindikator för produktionen 2012, augusti

2012
augusti
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik