Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2021, juli

Konjunkturindikator för produktionen 2010, april

2010
april
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor