Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, juli

Konjunkturindikator för produktionen 2010, februari

2010
februari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor