Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2021, juli

Konjunkturindikator för produktionen 2010, januari

2010
januari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor