Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, september

Publicerad: 6.8.2009

Produktionen inom samhällsekonomin minskade i maj

Den säsongrensade produktionen minskade med 1,9 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen minskade med 11,4 procent från maj 2008. Maj år 2009 hade två arbetsdagar mindre än föregående år. Enligt de ursprungliga serierna var produktionen 12,8 procent mindre än i maj året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konjunkturindikator för produktionen. Uppgifterna är preliminära och revideras senare.

Enligt de reviderade uppgifterna minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen i april med 9,5 procent (tidigare -9,2%) och den ursprungliga serien med 11,4 procent (tidigare -11,2%) från april år 2008.

Produktionens volym 2003-2009, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) preciseras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Enligt de arbetsdagskorrigerade serierna uppskattas primärproduktionen ha minskat med sju procent från maj året innan. Förädlingen minskade med 22 procent och tjänsterna med sju procent. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster. Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske.

Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2009, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 6.8.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. maj 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2009/05/ktkk_2009_05_2009-08-06_tie_001_sv.html