Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Uppgifter om ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland kvartalsvis (inkl. interna poster), miljoner euro 1)

  3:e kvartalet
Kommuner Samkommuner
2020 Förändring, % 2020 Förändring, %
Resultaträkning:        
Verksamhetens intäkter totalt 8 216 -1,5 13 525 -0,7
Försäljningsintäkter 3 241 -4,4 12 364 -0,1
Avgiftsintäkter 919 -15,1 501 -8,0
Understöd och bidrag 442 19,8 133 -30,2
Övriga verksamhetsintäkter 3 613 3,3 527 2,7
Förändring av produktlager (+/-) 0   0 -293,6
Tillverkning för eget bruk 217 11,2 6 5,0
Verksamhetens kostnader totalt 32 031 1,0 13 282 1,2
Personalkostnader 9 970 0,5 5 617 1,8
Köp av kundtjänster 11 288 2,9 1 783 -3,0
Köp av övriga tjänster 4 871 -3,6 3 148 2,4
Material, förnödenheter och varor 1 238 -3,7 1 561 -0,2
Understöd 1 631 4,7 265 8,0
Övriga verksamhetskostnader 3 034 3,5 908 3,1
= Verksamhetsbidrag (+/-) -23 599 1,8 248 -51,0
1) Uppgifterna omfattar affärsverk samt interna poster mellan olika uppgifter i kommunen/samkommunen. Verksamhetskostnaderna omfattar utgifter för tillverkning för eget bruk. Förändringarna har beräknats jämfört med föregående år.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 3:e kvartalet 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 20.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 3:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 2. Uppgifter om ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland kvartalsvis (inkl. interna poster), miljoner euro 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2020/03/ktan_2020_03_2020-11-20_tau_002_sv.html