Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja (sis. sisäiset erät), miljoonaa euroa 1)

  3. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2020 Muutos, % 2020 Muutos, %
Tuloslaskelma:        
Toimintatuotot yhteensä 8 216 -1,5 13 525 -0,7
Myyntituotot 3 241 -4,4 12 364 -0,1
Maksutuotot 919 -15,1 501 -8,0
Tuet ja avustukset 442 19,8 133 -30,2
Muut toimintatuotot 3 613 3,3 527 2,7
Valmistevarastojen muutos (+/-) 0   0 -293,6
Valmistus omaan käyttöön 217 11,2 6 5,0
Toimintakulut yhteensä 32 031 1,0 13 282 1,2
Henkilöstökulut 9 970 0,5 5 617 1,8
Asiakaspalvelujen ostot 11 288 2,9 1 783 -3,0
Muiden palvelujen ostot 4 871 -3,6 3 148 2,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 238 -3,7 1 561 -0,2
Avustukset 1 631 4,7 265 8,0
Muut toimintakulut 3 034 3,5 908 3,1
= Toimintakate (+/-) -23 599 1,8 248 -51,0
1) Tiedot sisältävät liikelaitokset sekä kunnan/kuntayhtymän eri tehtävien väliset sisäiset erät. Toimintakulut sisältävät omaan käyttöön valmistuksen menoja. Muutos on laskettu edelliseen vuoteen verrattuna.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 3. neljännes 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 20.11.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 3. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 2. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja (sis. sisäiset erät), miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktan/2020/03/ktan_2020_03_2020-11-20_tau_002_fi.html