Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien ulkoisia neljännesvuositietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1)

  3. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2020 Muutos, % 2020 Muutos, %
Toimintakate (+/-) -23 599 1,8 248 -51,0
Verotulot 17 838 4,2    
Valtionosuudet 8 056 20,7    
Rahoitustuotot 525 2,1 12 -4,7
Rahoituskulut 170 28,5 77 -1,1
Vuosikate (+/-) 2 650 162,7 184 -58,5
Poistot ja arvonalentumiset 1 677 3,4 468 8,8
Satunnaiset erät (+/-) 3 -98,6 5 -672,0
Tilikauden tulos (+/-) 977 -365,6 -279 -2625,5
Investointimenot yhteensä 2 824 11,6 930 13,4
Lainakanta, neljänneksen lopussa 19 312 3,1 5 210 21,2
1) Tietoihin on yhdistetty liikelaitokset ja sisäiset erät on eliminoitu. Muutos on laskettu edelliseen vuoteen verrattuna.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 3. neljännes 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 20.11.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 3. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 1. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien ulkoisia neljännesvuositietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktan/2020/03/ktan_2020_03_2020-11-20_tau_001_fi.html