Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta Finland (interna poster eliminerade), miljoner euro 1)

  3:e kvartalet
Kommuner Samkommuner
2020 Förändring, % 2020 Förändring, %
Verksamhetsbidrag (+/-) -23 599 1,8 248 -51,0
Skatteinkomster 17 838 4,2    
Statsandelar 8 056 20,7    
Finansiella intäkter 525 2,1 12 -4,7
Finansiella kostnader 170 28,5 77 -1,1
Årsbidrag (+/-) 2 650 162,7 184 -58,5
Avskrivningar och nedskrivningar 1 677 3,4 468 8,8
Extraordinära poster (+/-) 3 -98,6 5 -672,0
Räkenskapsperiodens resultat (+/-) 977 -365,6 -279 -2625,5
Investeringsutgifter totalt 2 824 11,6 930 13,4
Lånestock, i slutet av kvartalet 19 312 3,1 5 210 21,2
1) Uppgifterna har kompletterats med affärsverk och de interna posterna har eliminerats. Förändringarna har beräknats jämfört med föregående år.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 3:e kvartalet 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 20.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 3:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 1. Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta Finland (interna poster eliminerade), miljoner euro 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2020/03/ktan_2020_03_2020-11-20_tau_001_sv.html