Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien ulkoisia neljännesvuositietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1)

  2. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2019 Muutos, % 2019 Muutos, %
Toimintakate (+/-) -15 630 6,3 367 -11,1
Verotulot 11 900 2,3    
Valtionosuudet 4 452 0,9    
Rahoitustuotot 424 13,4 9 -51,2
Rahoituskulut 96 2,2 52 3,5
Vuosikate (+/-) 1 050 -35,1 323 -14,9
Poistot ja arvonalentumiset 1 075 5,4 285 -3,2
Satunnaiset erät (+/-) 117 461,8 0 86,7
Tilikauden tulos (+/-) 92 -85,1 38 -55,4
Investointimenot yhteensä 1 518 22,2 524 10,9
Lainakanta, neljänneksen lopussa 18 026 13,4 4 225 14,8
1) Tietoihin on yhdistetty liikelaitokset ja sisäiset erät on eliminoitu. Muutos on laskettu edelliseen vuoteen verrattuna.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 2. neljännes 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 23.08.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 2. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 1. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien ulkoisia neljännesvuositietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktan/2019/02/ktan_2019_02_2019-08-23_tau_001_fi.html