Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta Finland (interna poster eliminerade), miljoner euro 1)

  2:a kvartalet
Kommuner Samkommuner
2019 Förändring, % 2019 Förändring, %
Verksamhetsbidrag (+/-) -15 630 6,3 367 -11,1
Skatteinkomster 11 900 2,3    
Statsandelar 4 452 0,9    
Finansiella intäkter 424 13,4 9 -51,2
Finansiella kostnader 96 2,2 52 3,5
Årsbidrag (+/-) 1 050 -35,1 323 -14,9
Avskrivningar och nedskrivningar 1 075 5,4 285 -3,2
Extraordinära poster (+/-) 117 461,8 0 86,7
Räkenskapsperiodens resultat (+/-) 92 -85,1 38 -55,4
Investeringsutgifter totalt 1 518 22,2 524 10,9
Lånestock, i slutet av kvartalet 18 026 13,4 4 225 14,8
1) Uppgifterna har kompletterats med affärsverk och de interna posterna har eliminerats. Förändringarna har beräknats jämfört med föregående år.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.08.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 2:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 1. Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta Finland (interna poster eliminerade), miljoner euro 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2019/02/ktan_2019_02_2019-08-23_tau_001_sv.html