Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 25.5.2018

Manner-Suomen kuntien toimintakulut kasvoivat 2,7 prosenttia tammi-maaliskuussa 2018

Manner-Suomen kuntien ulkoiset toimintakulut kasvoivat vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä 2,7 prosenttia edellisvuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Ulkoiset toimintatuotot kasvoivat 3,0 prosenttia. Kunnat saivat verotuloja yhteensä 6,0 miljardia euroa ja valtionosuuksia 2,2 miljardia euroa. Kuntayhtymien ulkoisissa toimintakuluissa oli kasvua 4,4 prosenttia ja toimintatuotoissa 3,3 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntatalous neljännesvuosittain -tilastosta, jota varten kerättiin tietoja Manner-Suomen 80 kunnalta ja 70 kuntayhtymältä.

Kuntien ja kuntayhtymien talouden ulkoisia neljännesvuositietoja, miljoonaa euroa 1)

  1. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2018 Muutos, % 2018 Muutos, %
Toimintatuotot yhteensä 1 588 3,0 3 679 3,3
Toimintakulut yhteensä 8 814 2,7 3 353 4,4
Vuosikate 1 066 29,0 305 -8,0
Lainakanta 15 859 1,9 3 462 10,9
1) Toimintakulut sisältävät omaan käyttöön valmistuksen menoja. Muutos on laskettu edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kuntien ja kuntayhtymien talous

Manner-Suomen kunnilla oli ulkoisia toimintakuluja vuoden 2018 tammi-maaliskuussa yhteensä 8,8 miljardia euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna oli 2,7 prosenttia. Ulkoisia toimintatuottoja kunnilla oli 1,6 miljardia euroa, joka oli 3,0 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Kuntien verotulot kasvoivat 8,6 prosenttia edellisvuoden tammi-maaliskuusta. Valtionosuudet puolestaan vähenivät 0,7 prosenttia. Verotuloja kunnat saivat 6,0 miljardia euroa ja valtionosuuksia 2,2 miljardia euroa. Asukasta kohti näistä kahdesta erästä muodostuva verorahoitus oli 1 504 euroa. 1) Kuntien yhteenlaskettu vuosikate oli 1,1 miljardia euroa. Vuosikate kasvoi 29,0 prosenttia vuoden takaisesta.

Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä kuntien investointimenot olivat 0,4 miljardia euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta oli 1,2 prosenttia. Lainakanta väheni edellisen vuosineljänneksen lopusta 1,0 prosenttia ja oli maaliskuun lopussa 15,9 miljardia euroa. Asukasta kohti Manner-Suomen kuntien lainamäärä oli 2 892 euroa. 2)

Manner-Suomen kuntayhtymillä oli ulkoisia toimintakuluja vuoden 2018 tammi-maaliskuussa 3,4 miljardia euroa ja ulkoisia toimintatuottoja 3,7 miljardia euroa. Toimintakulut kasvoivat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 4,4 prosenttia. Toimintatuotot kasvoivat 3,3 prosenttia. Kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate heikkeni viime vuodesta 8,0 prosenttia ja oli 0,3 miljardia euroa.

Kuntayhtymät käyttivät investointeihin vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä 0,2 miljardia euroa. Investointimenoissa oli vähennystä 4,4 prosenttia verrattuna edellisvuoden ensimmäiseen neljännekseen. Kuntayhtymien lainakanta kasvoi edellisen vuosineljänneksen lopusta 0,6 prosenttia ja oli vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen lopussa 3,5 miljardia euroa.

Tietoa tilastosta

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilasto on 1.–3. neljänneksellä otostutkimus, joka kuvaa Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden kehitystä neljännesvuosittain. Neljännen neljänneksen tilastojulkistusta varten tiedot kerätään kaikilta Manner-Suomen kunnilta ja kuntayhtymiltä. Kuntatalous neljännesvuosittain -tilaston tiedot ovat ennakollisia ja ne tarkentunevat tulevissa julkaisuissa.

Otostutkimukseen perustuvia 1.–3. neljänneksen kunta- ja kuntayhtymäkohtaisia tietoja ei julkaista. Neljännen neljänneksen tiedonkeruussa kunnilta ja kuntayhtymiltä saadut tilinpäätösarviotiedot julkaistaan yksikkötasolla vuoden 2017 tiedoista alkaen Tilastokeskuksen internetsivuilla kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot -tietokannassa.

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilastossa julkistetut tiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston tietoihin liikelaitosten erilaisen käsittelytavan vuoksi. Kuntatalous neljännesvuosittain -tilastossa liikelaitokset yhdistetään peruskuntien ja -kuntayhtymien tietoihin, kun taas vuosina 2013–2015 julkaistussa kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilastossa näin ei tehty.


1) Väestötietona on käytetty Manner-Suomen väkilukua 31.12.2017.
2) Väestötietona on käytetty Manner-Suomen väkilukua 31.12.2017.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 1. neljännes 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (225,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 25.05.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 1. vuosineljännes 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktan/2018/01/ktan_2018_01_2018-05-25_tie_001_fi.html