Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja (sis. sisäiset erät), miljoonaa euroa 1)

  1. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2018 Muutos, % 2018 Muutos, %
Tuloslaskelma:        
Toimintatuotot yhteensä 2 602 2,1 4 039 3,6
Myyntituotot 1 098 -0,9 3 701 3,5
Maksutuotot 376 -6,8 149 -2,3
Tuet ja avustukset 99 -2,8 48 28,3
Muut toimintatuotot 1 030 10,1 142 5,1
Valmistevarastojen muutos (+/-) 0   0 -382,4
Valmistus omaan käyttöön 37 -10,9 2 17,4
Toimintakulut yhteensä 9 828 2,5 3 713 4,5
Henkilöstökulut 3 157 -1,5 1 645 3,5
Asiakaspalvelujen ostot 3 225 5,5 429 6,7
Muiden palvelujen ostot 1 590 4,5 828 4,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 465 0,6 519 6,0
Avustukset 495 0,8 49 9,8
Muut toimintakulut 896 5,0 243 3,5
= Toimintakate (+/-) -7 188 2,7 328 -6,3
1) Tiedot sisältävät liikelaitokset sekä kunnan/kuntayhtymän eri tehtävien väliset sisäiset erät. Toimintakulut sisältävät omaan käyttöön valmistuksen menoja. Muutos on laskettu edelliseen vuoteen verrattuna.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 1. neljännes 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 25.05.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 1. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 2. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja (sis. sisäiset erät), miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktan/2018/01/ktan_2018_01_2018-05-25_tau_002_fi.html