Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi (inkl. interna poster), miljoner euro 1)

  1:a kvartalet
Kommuner Samkommuner
2016 2016
Resultaträkning:    
Verksamhetens intäkter totalt 2 779 3 427
Försäljningsintäkter 1 224 3 178
Avgiftsintäkter 418 135
Understöd och bidrag 200 42
Övriga verksamhetsintäkter 937 72
Förändring av produktlager (+/-) 0 0
Tillverkning för eget bruk 37 1
Verksamhetens kostnader totalt 9 824 3 063
Personalkostnader 3 480 1 459
Köp av kundtjänster 2 764 347
Köp av övriga tjänster 1 633 678
Material, förnödenheter och varor 469 362
Understöd 604 45
Övriga verksamhetskostnader 874 172
= Verksamhetsbidrag (+/-) -7 008 365
1) Uppgifterna omfattar affärsverk samt interna poster mellan olika uppgifter i kommunen/samkommunen. Verksamhetskostnaderna omfattar utgifter för tillverkning för eget bruk.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 1:a kvartalet 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Atte Virtanen 029 551 3685, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 27.05.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 1:a kvartalet 2016, Tabellbilaga 2. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi (inkl. interna poster), miljoner euro 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2016/01/ktan_2016_01_2016-05-27_tau_002_sv.html